Om QSi

QSi, en ovanlig IT-leverantör
Vi har ett stort tekniskt kunnande, men vi pratar helst inte teknik. Vi kan leverera fräcka och heta produkter, men helst fokuserar vi tillsammans med dig på behoven istället för produkterna.Vårt fokus är att leverera konsulttjänster inom infrastruktur, säkerhet och meddelandehantering.

Att få en kostnadseffektiv IT-miljö i ett företag idag är inte enkelt.
Med snabba och ofta kraftigt skiftande krav från verksamheten, skall man leverera lösningar och hålla en hög tillgängliget mot användarna.

Med vårt kunnande och vår breda erfarenhet hjälper vi er till att använda kostnadseffektiva lösningar baserade på standardprodukter på marknaden. Vi har erfarenhet från flera olika branscher och kan därmed bidra med råd och tips på hur man mest effektivt använder IT investeringar i sin verksamhet.